اتهامات تازه به دولت روحانی

در میان وزاری او برکناری داوو دانش جعفری، وزیر اقتصاد، استیضاح علی کردان، وزیر کشور، برکناری مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم و عزل منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت نهم و دهم بیش از سایر برکناریها و استیضاحها جنجالی شد.

اقدامی که گرچه با انتقادهایی همراه شد، اما در نهایت، مرضیه وحید دستجردی، در دولت اولین ها، اولین زن راه یافته با دولت در قامت وزیر شد. هرچند در آن زمان، هنوز جناحبنديهاي سياسي به شکل کنوني وجود نداشت ولي هاشمي رفسنجاني به عنوان کانديداي جامعه روحانيت مبارز، پيروز انتخابات رياستجمهوري شده بود و اين در حالي بود که در اين زمان، مجمع روحانيون مبارز با تشکيلات مستقل فعاليت ميکرد که در اين انتخابات از کانديداتوري هاشمي رفسنجاني حمايت کرد.

به همین خاطر احتمال شکست بایدن در صورت تلاش برای تکرار استراتژی بزرگ اوباما به منظور مهار چین از طریق سهجانبه گرایی بالا خواهد رفت. به ویژه پس از نبرد «سیف القدس» در می گذشته که موجب شکست نظامی و معنوی بیسابقه صفوف اشغالگران شد و به صورت غیرمستقیم موجب سقوط حزب لیکود و رئیس آن یعنی نتانیاهو از قدرت شد».

از سوي ديگر، ترکيب بودجه و هزينههاي دولت به نفع طرحها و هزينههاي عمراني تغيير کرد و اين مساله افتتاح و راهاندازي طرحهاي بزرگ عمراني در هشت سال رياستجمهوري وي را به دنبال داشت. برخي کارشناسان، بروز اين مساله را بهدليل توجه محض دولت هاشمي به فعاليتهاي زيربنايي و عمراني و همچنين مشکلات زياد اقتصادي از جمله کسري بودجه که با آن روبهرو بود، ميدانستند.

دولت اول در کنار اقدامات مثبتی که در سطح کلان اقتصاد کشور انجام داده بود، در پايان دوره اول با مشکلات سياسي خاصي دست و پنجه نرم کرد. با گذشت ۱۰ سال اما بهنظر میرسد هیچکدام از این دو روش ، تأثیر چشمگیری در توقف و یا مهار موج رو به رشد خودکشیها میان سربازان عمدتا جوان ارتش نداشته است.

زیرا، تاکید به نقش پاکستان در مصالحه با طالبان، ممکن است به حل موضوع افغانستان از منظر پاکستان منجر شود؛ چیزی که برای هند، به شدت نگرانکننده است. با در نظر گرفتن جميع اين مسائل، اين جمعبندي بهدست ميآيد که احمدينژاد از نظر سياسي در دوره دوم رياستجمهورياش در لغزندهترين حالت ممکن است. کاخ سفید دیروز با صدور بیانیه ای درباره این طرح گفته است ، مشاوران رییس جمهور به او توصیه کرده اند این طرح را وتو کند.

برخی شایعات نیز از این حکایت دارد که حسن روحانی پس از دوره ریاست جمهوریاش از تیم جدید ساکن پاستور خواسته تا دفتری را به او اختصاص بدهند، چون در حال حاضر اگر مراجعه کنندهای داشته باشد دفتری ندارد که از او پذیرایی کند و، چون این اتفاق نیفتاده تصمیم گرفته است که منفعل و منزوی باشد!

منوچهر متکی با ۵ سال و ۴ ماه سابقه وزارت در دولتهای نهم و دهم طولانیترین دوره وزارت را در زمان احمدی نژاد به خود اختصاص داده بود. ضمن اینکه گفته میشد احمدی نژاد با نهادهای مستقل دولتی و بخش خصوصی مثل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی نیز به شدت اختلافنظر داشت.

کاهش قيمت نفت تا مرز 8 دلار، درآمد ارزي دولت را به شدت تنزل داده و کشور را به مرز بحران کشيده بود؛ البته سرانجام سياست کاهش توليد نفت اوپک، سير صعودي قيمت نفت را به همراه داشت.

مقامات رژیم اسرائیل به همراه نظامیان اشغالگر زمین متعلق به یک فلسطینی در شهر قدس را که در زندان این رژیم به سر میبرد، برای ساخت پارک غصب کردند. با وجود حضور احمد توکلي در اين انتخابات که وي نيز انتقادات تندي به هاشمي رفسنجاني وارد کرد، اکثر گروهها و تشکلهاي جناح راست از اکبر هاشمي رفسنجاني حمايت کردند.

شما به جنگ تجاری، جنگ تعرفه های اقتصادی، تلاش برای نفوذ در هنگ کنگ و تایوان، انعقاد پیمان آکواس و نظایر آن اشاره داشتید که به طور مشخص و دقیق نشان از تلاش آمریکا برای تحقق راهبرد مهار چین دارد، اما برخی از کارشناسان معتقدند کلان راهبرد نگاه به شرق در ایالات متحده آن چنان بر روند و جریان تحولات جهانی اثرگذار است که حتی برخی از اتفاقات در مناطقی مانند آسیای میانه و غرب آسیا مانند خروج شتابزده آمریکا از افغانستان و یا خروج نیروهای نظامی این کشور از خاورمیانه با هدف تمرکز بر آسیای جنوب شرقی و مهار چین انجام گرفته است.

3. در دیپلماسی فرهنگی فرصت بهتری برای حضور جدیتر و مجال بیشتری برای ایفای نقش مؤثرتر توسط بازیگران غیررسمی، نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مهیا میشود و این به نوبة خود بر گسترة حوزة مانور و دامنة تأثیرگذاری دیپلماسی فرهنگی در مقایسه با دیپلماسی کلاسیک سنتی میافزاید.

6. و سرانجام، دیپلماسی فرهنگی میتواند خلاقانهتر، انعطافپذیرتر و حتی فرصتطلبانهتر از دیپلماسی کلاسیک و سنتی در بسیاری از حوزهها طراحی و اجرا شود. وي در گفتوگو خود با همشهري ماه که در شمارههاي قبلي نشريه منتشر شده گفته بود: «اولين دوره رياستجمهوري من يعني از سال ۶۸ تا ۷۲ در بين همه ادوار رياستجمهوري چون از جنگ فارغ شده بوديم و به سازندگي رو آورديم بهتر است؛ البته به دو دليل: اول اينکه خودم رئيسجمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع مستند ميکردم و دوم جداي از اين، در سال ۶۸ در حالي رياستجمهوري را قبول کردم که بودجه کشور به صورت رسمي ۵۱درصد کسري داشت.

او با لحن کنایهآمیز گفت: «بهمنظور پایان دادن به جنگ داخلی در اوکراین که وارد هشتمین سال شده است، نخستوزیر اوکراین اعلام کرد که بودجه نظامی را به دوازده میلیارد دلار افزایش میدهد!

واقعيت اين بود که راي هاشمي نسبت به دوره قبل ريزش کرده بود که اين مساله نشاندهنده نارضايتي بخشهايي از جامعه بود. توکلي برخلاف جاسبي و طاهري، رقيب منتقد هاشمي رفسنجاني بود و 4 ميليون راي وي نشان داد که سياستهاي هاشمي در جامعه منتقدان زيادي دارد.

اصل 121 “رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.

جمهوری اسلامی ایران باید به ریل قبلی خود در عرصه فضایی بازگردد و ما باید شاهد رشد و توسعه کشور در عرصه صنعت فضایی باشیم». همچنين اواخر دوره دوم دولت هاشمي رفسنجاني با انزواي شديد سياسي ايران در عرصه بينالمللي همراه شد. فاتو بنسوده با صدور بیانیهای اعلام کرد که این تحقیقات مستقل، بی طرفانه و بدون ترس انجام خواهد شد.