احمدینژاد: تمام هدف دولت رفع بیکاری است؛ تسهیلات و یارانه می دهیم

به نوشته روزنامه «نیویورک تایمز»، بایدن در این خصوص تصمیم نهایی را نگرفته و انتخاب کوهن برای این سمت، تا بخشی به افرادی که قصد دارد برای هدایت پنتاگون (وزارت دفاع) و دیگر وزارتخانههای دولتش انتخاب کند بستگی دارد.

پاسخ داد. در بخشی از این نشست یکی از اهالی رسانه در نقدی به رئیس جمهور گفت تصمیمات نفتی و بودجه ای دولت برای دولت بعدی مشکل ایجاد می کند، که روحانی در پاسخ به او گفت: اینکه بگوییم ما با این تصمیم درباره فروش نفت برای دولت بعدی مشکل درست کردیم این حرفها را از ذهنتان بیرون کنید.

براساس ابلاغیه یک نهاد نظارتی به تعدادی از ادارات و سازمانهای دولتی، تاکید شده است که با توجه به عدم تخصیص اعتبارات عمرانی به طور کامل در سنوات گذشته و بار مالی تعهدات گذشته در این خصوص، به استناد مفاد قانون برنامه و بودجه از همه مدیران دولتی درخواست میشود از هرگونه درج آگهی مناقصات پروژههای عمرانی که پیشبینی اعتبار و تخصیص آن مشخص نیست، خودداری کرده و دستور برای انتشار چنین آگهیهایی کان لم یکن تلقی شود.

رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید بر قلههای علمی و اخلاقی و اقتصادی جهان بایستیم، تصریح کرد: اگر میخواهیم وضع خود را بهبود بخشیده و نسبت به گذشته بهتر زندگی کنیم، نیازمند علم و ایثار هستیم و ارتباط علم و ایثار ارتباطی عمیق و وسیع است و هیچ خوبی در عالم اتفاق نمیافتد، مگر به واسطه ایثار و علم عالمان و باید به آن توجه کرد.

زواوی تاکید کرد: ما در فلسطین هیچ گزینه ای پیش رو نداریم مگر اینکه تمام گروه های فلسطینی متحد و یکپارچه شوند و با اتحاد و یکپارچگی تمام توطئه ها را شکست خواهیم داد.

به نظر بعضی کارشناسان، احیای سیاست خارجی افغانستان در بیشتر از چهل کشور جهان، عزم و اداره قوی و تصامیم معقول در رهبری وزارت امور خارجه که منجر به گسترش سیاست خارجی افغانستان گردید از دست آورد های عمده دوران کاری دکتور عبدالله در وزارت امور خارجه می باشد و اتهاماتی وجود داشته بر اين که در دوران وزارت دوکتر عبدالله در بسياری از سمت های کليدی وزارت خارجه و سفارتخانه های افغانستان در کشورهای مختلف جهان افراد متعلق به گروه خاصی بر آن مسلط و کار می کردند.

از اینرو اصرارها و درخواستهای مختلف اعضای هیئت رئیسه فراکسیون امید از وی برای کاندیداتوری راه به جایی نبرد و عارف پایش را در یک کفش کرد که واردعرصه نخواهد شد. ما از صد سال پیش در میدان نبرد و جهاد بودهایم و در این راه، هزاران شهید، جانباز و اسیر تقدیم کردهایم. معنای شعار دولت اسلامی این است که ما میخواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظامهای بینالمللی و نظام سلطهی امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیکتر کنیم.

برای افرادی که جمع دریافتیشان – تازه اگر همان عدد را هم به موقع دریافت کنند – به زحمت کفاف اداره زندگیشان را میدهد، هضم حقوقهای چند ده میلیونی بسیار دشوار است. فارغ از ماهیت تحولات قزاقستان, اظهارات آنتونی بلینکن خطاب به قزاق ها که گفت وقتی روسها پا به خانهاتان گذاشتند، بیرون کردنشان بسیار دشوار خواهد بود توام با طنز است و این ضرب المثل ایرانی را به خاطر می آورد که رطب خورده منع رطب کی کند.

می گذرد، داشته باشیم. سید عبد العلی قوام ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ، تهران: سمت ، 1375، ص 104) از این رو سیاست خارجی مستلزم تعامل قانون و نظم سیاست داخلی و نظام بین الملل است ( دایره المعارف دموکراسی ، ص 931) و بدون شک ، همه دولتها در برقراری رابطه و انعقاد قرارداد با یکدیگر منافع ملی و ارزشهای حاکم بر جامعه خود را مد نظر دارند و سیاست خارجی خود را در مجموعه سیاست داخلی تنظیم می نمایند.

اینگونه افراد از شعار اصلاحطلبی استفاده ابزاری در جهت رسیدن به مطالباتشان کردند که چنین عملکردی از نظر اصول اخلاق سیاسی نادرست است، چرا که شخص دارای هر فکر و عقیدهای که باشد باید صادقانه از موازین و اندیشه خود دفاع کند و پرچمدار فکر و اندیشه خود باشد.

شرق در یادداشت دیگری نوشت: دولت از حقوق مدیران دفاع کند. و برخورد با متخلفان چرا باید اعتماد به نفس مدیران را تضعیف کند؟ اگر مجوزهایی برای اینگونه پرداختهای غیرمتعارف در هر زمانی صادر شده یا شکافهای قانونی یا ضعف نظارت باعث بروز این مسئله شده است دولت باید این موارد را به همراه کلیه اقدامات و برخوردهایی که برای مقابله با این پدیده در همه سطوح خود انجام داده است برای مردم تشریح کند.

مردم باید پول اوقات فراغت فرزندان مدیر دولت روحانی را پرداخت کنند؛ چرا؟ جالب آن که آقای رئیس حتی هزینه اوقات فراغت فرزندانش را هم برای بیتالمال مسلمین فاکتور کرده است. جالب اینکه پزشکیان و مطهری توانستند برای نایب رئیسی بالای 130 و 150 رأی بیاورند. معاون اول دولت اصلاحات که بعد از انتخابات ریاست مجلس،دیگر از اینکه تمامی افراد لیست امید به او رأی میدهند مطمئن نبود شک به دل راه داد و منتظر یک اجماع بر سر ریاست خود در این کمیسیون شد، اجماعی که به نظر میآید با توجه به ساختار مجلس و کمیسیونها عملی نیست.

او هر چند در انتخابات اخیر به مجلس رفت اما نتوانست برای ریاست رأی بیاورد و در حالی که تصور میکرد بالای 170 رأی دارد، حائز 103 رأی شد. به گزارش دانشجو، یک میلیارد تومان ناقابل؛ تمام دریافتی یک مدیر دیگر دولت است در سال گذشته؛ اصلاحطلب بازنشستهای که این روزها ریاست صندوق توسعه ملی را عهدهدار است. از این که میلیاردها تومان پول نفت که قرار بود هزینه اشتغال جوانان شود، به حساب چند پیرمرد بازنشسته واریز شده است.

حالا اما بر اساس اسنادی که تازه افشا شده، سالانه میلیاردها تومان مواجب به جیب مدیرانش واریز میکند. نشانهی دیگر منافع ملی مبتنی بر تغییرپذیری موضوعی و جغرافیایی خواهد بود.

البته برخی هم اینگونه بیان میکنند که عارف به تنهایی ظرفیت لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد و اگر کاندیدا شود برداشت عمومی چنین خواهد بود که او برای جلوس برکرسی ریاست جمهوری براساس تصمیم شخصی عمل میکند. الان در گزارش آقای رئیسجمهور، اصلاً اسمی از فرهنگ نیامد؛ یا در اولویتبندیها این اولویت فدای اولویتهای دیگر شد و آنها تقدم پیدا کرد که در کوتاهی وقت، بیان بشود!