اخبار داغ قرمزپوشان

بعدها هم سیدمهدی در اعترافاتش گفت که وقتی میخواستم خودم را به وزارت اطلاعات معرفی کنم، آقای منتظری به من گفت امام نامهای برایم نوشته که خواب را از چشم من گرفت، من هم در جواب نامهای نوشتم که خواب را از چشم امام بگیرد. مدیرکل گفته بود خب کشته میشدند و در قم بحران میشد، بخصوص که بچههای حزباللهی هم در قم آماده درگیری بودند، باز آقای منتظری جواب داده بود خب کشته شوند، چه میشد؟

در بحبوحه بحران سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، این هواپیما به همراه 176 نفر مسافر در 18 دی ماه 1398 از باند فرودگاه امام خمینی برخاست و در پی یک حادثه دلخراش تمامی 176 مسافر و خدمه این هواپیما جان خود را از دست دادند. پس از اینکه مطمئن شدید متن گزارش کار از لحاظ نگارشی و قواعد دستور زبان مشکلی ندارد، یک بار متن را از نقطه نظر یک خواننده تازه وارد خوانده و مطمئن شوید که جملات گنگ و یا خیلی طولانی نباشند.

بازداشت هم که میگویم در واقع در اطاق اداری ساختمان اداره اطلاعات قم بود، نه اینکه بازداشتگاه باشد. آنجا اداره اطلاعات قم مطلع شده بود که برخی هواداران آقای شریعتمداری با چوب و چماق با چند اتوبوس راهی قم شدهاند و اگر پایشان به مراسم تشییع و تدفین برسد، احتمال درگیری و آشوب زیاد است. او به بچههای عملیات که سر کوچه ایستادند تندی کرده و با دست به سینهشان زده بودکه من میخواهم بروم به جنازه نماز بخوانم. نگفته بود که آقای شریعتمداری وصیت کرده او نماز بخواند، از موضع بالا برخورد کرده بود که بروید کنار میخواهم بروم نماز میت را بخوانم. البته میدانید که ایشان با برخورد و حصر شریعتمداری هیچ مخالفتی نکرد.

سعید رنجبر شنبه در مصاحبه با خبرنگار افزود:میانگین بارش باران در سال زراعی امسال در ۳۲ ایستگاه برابر با ۱۶۷ میلی متر بوده، این در حالی است که در زمان مشابه سال ۹۹ ۱۰۳میلی مترباران باریده است. البته میزان معاملات در حالی امسال به ۹۷۷۲ فقره در آذرماه رسیده که این روند در مدت مشابه سال قبل ۲۵۵۵ مورد گزارش شده و رشد قیمتها که در سال گذشته ۹۹ درصدی اعلام شده در سال جاری به ۲۱ درصد رسیده که تمامی این شاخصهها نشان میدهد بازار مسکن هماکنون در وضعیت پیش رونق غیرتورمی قرار دارد.

یوسفنژاد در ادامه گفتوگوی خود خاطرنشان کرد: علاوه بر این حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و مستمریها و سایر حمایتیهای متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان 15درصد افزایش مییابد. فهرست منابع و نقلقول داخل متن را دقیقاً مطابق با سبک ارائه شده در راهنمای نویسندگان تدوین کنید. بعد از این ماجرا، آقای منتظری مدیرکل قم را خواسته بود و کلی سرش داد و بیداد کرده بود و اعتراض که چرا نگذاشتی تشییع عمومی باشد، چرا نگذاشتید فلانی نماز میت بخواند.

شما میدانید که تقریبا بیوت تمام مراجع سنتی از ماجرای تقریظ آقای منتظری بر کتاب شهیدِجاوید و بعدتر شهادت آقای شمسآبادی توسط سیدمهدی هاشمی؛ حساسیت های خاصی نسبت به آقای منتظری داشتند و اصطلاحا دلشان با او صاف نشده بود. ويژگيهاي ديگري كه در III-DSM براي اين كودكان ذكر شـده عبارتنـداز: شرمساري فوقالعاده، كناره گيـري و انـزواي اجتمـاعي، وابـستگي، امتنـاع از مدرسه رفتن، رفتار عصيان گرايانه و توانايي بارز براي ايجاد ارتباط با ديگـران از طريق غيركلامي مثل تكان دادن سر، بهكار بردن دست و سر، ژستهاي بدن ودر بعضي موارد به صورت يكنواخت صدايي را تكرار كردن. چه کسی این کار را کرد؟ خب سکوت آقای منتظری را داشته باشید، تا رسیدیم به فروردین سال بعد که آیتالله شریعتمداری فوت کرد.

حالا دامادهای آقای شریعتمداری داخل قبرستان بودند و اگر آنها قبلش گفته بودند که آقای شریعتمداری وصیت کرده فلانی نمازش را بخواند مشکلی نبود، ولی خب اطلاع داده نشده بود و دوستان در جریان نبودند. خب اگر آقا شریعتمداری مرجع بود، صادق روحانی هم کم از مرجع نبود.

بعد از کشف آن خانه تیمی که مسئولش آقایی به نام عربزاده (حسنی) بود، سیدمهدی برای ما موضوعیت پیدا کرد. به آقای موسوی خوئینیها که دادستان بود گفته بود صبح ببرید بازجوییاش کنید و شب برود خانه پیش زن و بچهاش. «سامانه جامع نشر کشور» خدمات موسسه خانه کتاب در حوزه صدور شابک، سازمان اسناد در صدور فیپا و اداره کتاب در صدور مجوز چاپ کتاب را در یک پنجره واحد یکپارچه کرده است. اما اولین و شاید تنها کسی که رسما خط را شکست و مخالفت علنیاش را اعلام کرد، سید صادق روحانی بود. پس از علنیشدن نظر خبرگان درباره قائممقامی آقای منتظری، آقای سیدصادق روحانی قبل از درسش یک سخنرانی کرد و علیه این مساله موضع گرفت.

خب این برخورد آن موقع خیلی صدا کرد. اگر چه معاونت روابط کار وزارت کار در آخرین جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه کرد و به بررسی مقایسهای پرداخت. یکی دیگر از کارهایی که کرده بودند انتشار شبنامه و اسناد جعلشدهای علیه سیدصادق روحانی بود که در آن ادعا شده بود او هم با ساواک ارتباطاتی داشته است.

در جهت پیشبرد مأموریت و اهداف تکراسا از انتشار گزارشهای صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران، در این گزارش علاوه بر تجزیه و تحلیل دادههای بازار جهانی و منطقهای، بازار خاورمیانه نیز با جمعآوری آمار بازارهای ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از همین رو دانشجو باید به معرفی محیط کار خود پرداخته و اطلاعاتی را پیرامون زمینه فعالیت مجموعه، امکانات و تجهیزات، محصولات، اهداف و جایگاه مجموعه و… این تفاوت رفتار معنادار را ببینید! ببینید اینجا دو مساله است: اول اینکه درست است که آن زمان مخالفت علنی و سخنرانی سیدصادق روحانی علیه قائممقامی آقای منتظری، مخالفت با نظام تلقی میشد و نظام هم با او برخورد کرد؛ اما نکته دوم این است که آیا این دلیل میشود که فرزند و دفتر آقای منتظری بیایند علیه او سند جعل کنند که ساواکی است؟

اما آقای منتظری یک اعتراض کوچک هم به این مساله نکرد، یک گلایه هم به مسئولین اطلاعاتی نکرد که این چه برخوردی است که با او کردهاید. یک بار آقای منتظری پس از ملاقات با امام، حرفهای تبادل شده بین خود و امام را برای مدیرکل قم نقل کرده بود. چرا آقای منتظری به عنوان قائممقام رهبری در برخورد با این یکی که خودش موضوعیت دارد سکوت میکند و آنجا اعتراض میکند؟ لذا به مرکز نامه نوشته بود که این آقا صلاحیت رهبری ندارد، زیرا امام برای نیروهای انقلاب قداست فوقالعادهای داشت. همانگونه که مستحضرید، در جریان بازنگری اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرآیند اعتباربخشی و نظارت بر عملکرد نشریات علمی کشور، آیین نامه نشریات علمی در تاریخ 09/02/1398 منتشر شد.

البته بعدها در چیزی که نوشت و به نام «در زندانِ ولایتفقیه» منتشر شد ادعاهایی میکند که واقعیت ندارد. کل این «زندان ولایتفقیه» که دربارهاش نوشته، همین دوساعت بوده است. مقدمه نشان میدهد که میخواهید چه بگویید و خلاصهای از مشکلی که دربارهاش بحث میکنید را مطرح میکند. نیروی کار از اصلی ترین نهاده های تولید است از همین رو افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن هزینه های تولید می شود .افزایش هزینه ها موجب می شود تا از یک سو استخدام کاهش یابد و از سویی دیگر باعث تعدیل نیروی کار شاغل می شود .افزایش دستمزها در حال حاضر به اندازه ای نیست که کارگران را راضی کند و از سویی دیگر این افزایش به مقداریست که کارفرمایان را دچار مشکل کند.چراکه افزایش حداقل دستمزد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تا حدودی اقتصاد در رکود به سر می برد میتوان هم کارفرما را از جهت افزایش هزینه ها و هم کارگران را از جهت بیکار شدن و عدم اشتغال،تحت فشار قرار دهد .از جهتی هم قیمت ها که کاملا متأثر از هزینه های تولید است و افزایش حداقل دستمزد که هزینه های تولید را افزایش می دهد ،سطح قیمت ها را نیز افزایش خواهد داد .

کمی آن طرفتر در راهرو دوتا کمد شیشه ای قرار داشت که در یکی کتاب قرآن، دعا و داستان و در دیگری وسایل آزمایشی برای درس علوم به ترتیب چیده شده بود. در این فضا، مساله قائممقامی آقای منتظری هم برای این طیف سنگین میآمد. آقای منتظری از این یک بام و دو هواها و برخوردهای گزینشی زیاد داشت. از این قضیه ناراحت شدم با خودم گفتم مدرسه بدون دانش آموز اصلا صفایی ندارد.

خب پس از این قضیه، مدیرکل قم به منزل او رفته بود و با او صحبت کرده بودند و چون بر مخالفتش اصرار داشت و حاضر به تصحیح علنی آن نبود، تصمیم بر این شد که محدودیتهایی بر او اعمال شود. میزان پرشدگی سدهای کشور در حدود یک هفته پیش، ۳۷ درصد بود و بارشهای اخیر که در برخی مناطق کشور تبدیل به سیلاب شد، موجب افزایش یکدرصدی ذخایر آب سدهای کشور شده؛ به طوری که درحال حاضر ۳۸ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور پر و ۶۲ درصد این ظرفیت خالی است.

همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود. از این رو سازمان امور مالیاتی بر کلیه در آمدها و رویدادهای مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی میتواند مالیات تعیین کند. لیکن فداکاری برای یک پدیده پیچیده کافی نیست و روش علمی منبعث از دانش، تجربه، مهارت ، مدیریت بهینه میدانی و بین سازمانی در تمام سه مرحله قبل، حین و بعد حادثه و از همه مهم تر پیش بینی و برنامه های از قبل تعیین شده لازم است.