انتشار سند امنیت ملی دولت ترامپ

تضادهای فرعی نباید باز شود که این را در ابتدای گفتوگو توضیح دادم. با وجود این مسئله، باز هم باید نگران آن بود؟ انتقاد ترامپ از رویکرد دولت بایدن درقبال ایران و توافق هسته ای/ مطالبات از دولت سیزدهم/ تحولات افغانستان از موضوعات و اخبار پربازدید سرویس سیاسی ایسنا بود که جزییات آن در ادامه می آید. رئیس جمهور همدلی، توکل بر خدا و کار و تلاش خستگیناپذیر را از مهمترین عواملی دانست که باید برای آبادانی ایران انجام داد.

در گذشته مشاوران امنیت ملی این کار را میکردند. با توجه به دستاوردهایی که همین انتخابات مجلس با همه محدودیتهای آن برای منافع ملی و تحقق شعارهای رئیسجمهور داشت، نباید به این بخش توجه جدیتری کرد؟ در درگیری احتمالی با موشکهای بالیستیک ایران از ختس به عنوان سلاح ردیف اول استفاده شده و پدافند آمریکایی پاتریوت که در جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱ علیه موشکهای اسکاد عراق استفاده شدند به عنوان سیستم دفاع موشکی پشتیبان و یدک فعالیت خواهند کرد.

هالک بانک این معاملات را برای ایران تسهیل میکرد. اصول ناسیونالیسم مثبت: 1.شوروی عامل ناامنی و ضرورت مقابله با آن با توجه به تاکیدی که محمد رضا شاه با توجه به تاکیدی که محمد رضا شاه بر تامین صلح و ثبات بین المللی،مشارکت در برنامه های تامین امنیت جمعی و استحکام بخشیدن به سازمان دفاعی ایران داشت می توان گفت محمد رضا شاه امنیت را مهمترین اصل در سیاست خارجی و داخلی می دانست،او می گفت از اساسی ترین نیازمندی های اساسی بشر،ایجاد محیط صلح و امنیت است و می توان گفت که نیازمندی آدمی به امنیت از نیاز وی به غذا و مسکن بیشتر است.بنابراین باید با هرگونه ناامنی مبارزه کرد و امنیت داخلی و خارجی را بوجود آورد.او شوروی را بزرگ ترین خطر برای امنیت ایران می دانست،او می نویسد برای کشورهای توسعه نیافته،مسئله اصلی درک خطر بزرگ است که همان خطر جدید امپریالیسم-کمونیسم است،نخستین رفتار امپریالیستی آنها کمک همه جانبه آنها به میرزا کوچک خان جنگلی بود،25 سال بعد روس ها با اشغال نظامی ایران و تشکیل حزب توده اساس ملیت و قومیت ایران را تهدید نمودند و در سال 1324 روس ها دو حکومت خود مختار دست نشانده در ایران تشکیل دادند.این اقدامات روس ها و ترس محمدرضا شاه از آنها باعث مخالفت او با شوروی و سطح پایین روابط در این دوره شد.

بحث ما کلی است اما اگر بخواهیم بهطور مصداقی هم وارد شویم، در همان دولت نهم و دهم اقداماتی صورت گرفت که برای بخشهایی جذاب و خاطرهانگیز است. البته فراموش نکنیم دوستانی که در مجلس دهم رأی آوردند، میبایست از پیشینیان درسها و نکاتی بیاموزند و بدانند در چه اتمسفر و فضایی و با چه ظرفیتی حرکت سیاسی انجام میدهند.

با وجود این نمیتوان ادعا کرد که یک نظام میتواند همه را از خود راضی کند اما با همین درصد شرکتکنندگان که بالای ٦٠ درصد و بعضا تا ٨٠ درصد هم هست، میتوانیم نوعی چرخش نخبگان و کنشگران عرصه سیاسی را در اداره کشور داشته باشیم و هیچ جریانی از عرصه حذف نشود.

نگرانی بخشی از اصلاحطلبان و اعتدالیون در این ماههای اخیر، این نکته بوده است که شاید برخی دچار ذوقزدگی شوند و بار دیگر برخی قضایا را که پیش از این در عرصه سیاسی شاهد بودهایم تکرار کنند و از حد مطالبات، ارزیابی درستی نداشته باشند. میتوان به تلاشهای کنشگران خانه احزاب و مساعی وزارت کشور و بهویژه معاونت سیاسی آن اشاره کرد که سبب شد قفل خانه احزاب باز شود.

در حال حاضر که به صورت مداوم روی FATF و تحریمها مانور میدهند و میگویند که نگاه به داخل قطعاً میتواند مشکلات را بر طرف سازد، مردم انتظار دارند که دولت قبل نسبت به این مسائل پاسخگو باشد.» نمازی تاکید کرد: «الان میگویند یک سری خودرو در گمرک بوده و حالا و در دولت جدید آزادسازی شده است، دولت قبل باید بیاید و توضیح بدهد که چرا این خودروها در گمرک بوده است تا مدیران جدید از ترخیص خودرو به عنوان باز شدن گرههای اقتصادی یاد نکنند!

در سفر آلن تاچر معاون کنترل تسلیحات و امنیت بینالملل وزارت خارجه آمریکا به اسرائیل مورخ 2-1 دسامبر 2009، آموس گیلاد معاون سیاسی- نظامی وزارت جنگ اسرائیل در دیدار با تاچر میگوید که «مطمئن نیستم که تهران تصمیم گرفته که سلاح هستهای را بهصورت عینی داشته باشد، اما تهران مصمم است گزینه امکان ساخت را باز نگه دارد».

به باور بسیاری از صاحبنظران روابط بینالملل کامیابی و موفقیت در سیاست خارجی به طور عام و در حوزة تغییر چهره و تصویر یک کشور در جوامع دیگر به طور خاص، در گرو استفاده درست از سازوکارها و ابزارهای فرهنگی در چارچوب دیپلماسی فرهنگی است.

از دیدگاه جمهوری اسلامی نظام بینالملل موجود در حاکمیت نظام سلطه است و کارکرد نامطلوب این نظام تحت تأثیر مستقیم ساختار و تعاملات سلطهجویانه قدرتهای استکباری بر آن میباشد. وی خاطرنشان کرد: در زمان جنگ سرد شاید از نظر کمی تعداد سربازان شوروی از آمریکا بیشتر بود، اما ساختار نظامی و پشتیبانی ارتش آمریکا از روسها قویتر بود و دونالد ریگان بحث جنگ ستارگان را مطرح کرد با این امید که روسها توان علمی و قدرت تکنولوژی برای ورود به رقابت فضایی را ندارند و یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این بود که بیش از توان تکنولوژی خود، روسها به سمت بحث تسلیحاتی رفتند و اینگونه بود که فروپاشیدند.

مناقشه سوریه از ابتدای خیزش­های عربی در سال 2011 همچنان به عنوان یکی از مشکل­سازترین مسائل سیاست خارجی در جامعه بین­المللی باقی مانده است. عبارتی را که یکی از تئوریسینهای اصلاحات اوایل دوم خرداد گفته بود که «جبهه بینالعباسین» است (بین عباس عبدی و عباس دوزدوزانی) امروز هم همین است؛ دکتر تاجیک بارها گفته تعریف واحدی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه کارایی اصلاحطلبان در انتخابات نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است، گفت: خیلی از اصلاحطلبان معتقدند که هم چوب را بخوریم و هم پیاز را، چرا باید لیستی بدهیم که هم از اصلاحات هزینه کند و هم در نهایت نارضایتی مردم را افزایش دهد.

قطعا اصلاحات ضرورت اجتنابناپذیر یک نظام سیاسی است؛ اما همه سخن بر سر این است که سقف اصلاحات چیست و کف آن کجاست؟ این پوپولیسم میتواند با ظاهرگرایی و با شکل مار کشیدن به قول آن داستان قدیمی، دلربایی کند و عقلا و اهالی عقلانیت و اعتدال را از عرصه سیاسی کشور به حاشیه ببرد.

بنابراین ضمن احترام به دیدگاههای مجموعههای مختلف، بهتر است بپذیریم تنها پروژهای که طی سنوات اخیر توانست کشور را از جنگ دور كند و ایران را در برابر دیدگان کشورهای دیگر، صلحخواه و صلحطلب نشان دهد و در عرصه سیاسی کشور تصمیمات عقلایی را حاکم کند، روش اعتدال است. به گزارش ایسنا، صلاح الزواوی، سفیر فلسطین در تهران طی سخنانی در مراسم سالروز افتتاح سفارت فلسطین تاکید کرد: راه امام خمینی (ره)و انقلاب اسلامی تنها به ملت ایران اختصاص ندارد بلکه برای تمامی کشورهای اسلامی جهان است.

رهبر انقلاب مرزبندی با دشمن را در بحث مصلحت نظام بیان میکنند. در سال 2010، بخش خدمات 55 درصد و پس از آن صنعت 22 درصد، کشاورزی 14 درصد و نفت و گاز 9 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دادهاند. رئیس سازمان انرژی اتمی دولت سیزدهم که تا چند ماه پیش وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی بود، در گفتوگوی تلفنی با برنامه «سلام سردار» به فعالیتهای فضایی کشور پرداخت و هرچند نامی از فرد خاصی نبرد اما برخی را «نادان» خطاب کرد که با بیمهریهای خود به این صنعت ضربه زدند.

برای تحویل دولت به رئیس جمهور منتخب سه مرحله مهم وجود دارد. برای همین اصولا طیف اصلاحطلبان نیز از سوی یک چهره یا گروه خاص نمایندگی نمیشوند و این اتفاق تازهای نیست.