این نشانه پایان آن تمدن است

پوتین بازی استراتژیک و طولانیتری انجام داده و میداند که چگونه در جنگ تاکتیکی پیروز شود. به گزارش همشهری آنلاین، جو (جوزف) بایدن سالهاست که در عرصه سیاسی فعالیت میکند و خانواده و فرزندانش نیز تقریبا به اندازه او در معرض دید عموم بوده و شناخته شدهاند. در مارس ۲۰۲۰، روسیه ابتکاری را در مورد “کریدورهای تجاری سبز” پیشنهاد کرد که هرگونه تحریم، موانع سیاسی و اداری را حذف میکند. مقامات آمریکایی هفتهها دور هم جمع شدند تا درکی از اسناد رسمی مربوط به خواستهها و تفسیر متناقض روسیه پیدا کرده و در این فکر هستند چگونه میتوانند جلوی پوتین را در اوکراین گرفته و تلاش کردهاند در مورد جدول زمانی او مذاکره کنند. روسیه اخیرا به موجب یک سری اسناد رسمی خواستار دریافت ضمانتهای آهنین شده مبنی بر این که اوکراین (و دیگر جمهوریهای شوروی سابق) هرگز به عضویت ناتو نرسند، ناتو از مواضعی که پس از سال ۱۹۹۷ اتخاذ کرده عقبنشینی کند و همچنین آمریکا نیروها و تسلیحات خود، از جمله موشکهای هستهای خود را از منطقه خارج کند. الیزابت و ۶ فرزندش مراقبت های درمانی کاملی دریافت کرده و برای مدتی نیز تحت درمان های روانی قرار گرفتند.

او نیز همانند بسیاری از رهبران قدرتمند دنیا، این موفقیت را یک شبه به دست نیاورده و در زندگی متحمل سختی ها و رنج های فراوانی شده است. الیزابت از سال 1558میلادی تا به هنگام مرگش پادشاه ایرلند و انگلستان بود.الیزابت را به لین دلیل که هرگز ازدواج نکرد ملکه باکره نیز می نامند.او پنجمین و آخرین پادشاه از دودمان تیودور بود.الیزابت فرزند هنری هشتم(که شش همسر اختیار کرد) و آن بولین بود.اما هنگامی که تنها دو سال و نیم بیشتر نداشت مادرش (ان بولین)به دستور پادشاه(هنری هشتم)اعدام شد و الیزابت به عنوان فرزند نامشروع پادشاه شناخته شد.پس از مرگ هنری ادوارد ششم به سلطنت رسید و پس از او طبق وصیت ادوارد لیدی جین گری باید وارث تاج و تخت میشد و ادوارد با این کار دست دو خواهر ناتنی اش را(الیزابت و مری)که کاتولیک مذهب بودند را از سلطنت کوتاه کرد.اما این امر مغایر با قانونی بود که پارلمان انگلستان تصویب کرده بود بنابر این ارزش این وصیت از بین رفت والیزابت و مری برای جانشینی پس از ادوارد قرار گرفتند.پس از مرگ ادوارد مری جانشین شد و لیدی جین گری اعدام شد.در سال 1558 الیزابت به جای خواهرش مری که حدود یک سال و نیم از سلطنتش می گذشت و به ظن حمایت از شورشی های پروتستان ها زندانی شده بود به سلطنت رسید.الیزابت سلطنت خود را با مشاوره خوب مشاورینش اغاز کرد این مشاورین که توسط ویلیام سیسیل رهبری میشدند تا حدود زیادی بر الیزابت تسلط داشتند و الیزابت نیز به همچنین بسیار بر آن ها متکی بود.اولین کار او این بود که یک کلیسایی پروتستانی بر پا داشت و همگان انتظار داشتند الیزابت پس از مدتی ازدواج کند و خاندان تیودور را با به دنیا اوردن یک وارث سلطنتی تداوم دهد اما الیزابت علی رغم چندین معاشقه هرگز این کار را نکرد.الیزابت در دولت مداری اش نسبت به خواهران و برادران ناتنی اش و والدینش میانه رو تر بود.شعار مشهور او این بود که می بینم و هیچ نمی گویم و از آزار و اذیت سازمان یافته مذهبی تا حد امکان پرهیز می کرد .

هرچند گفته می شود پوتین موقع رژه کاروان اوکراین چشمانش را بست تا آن را نبیند.در این لحظه بعضی ها به مرد شماره یک روسیه متلک انداختند که پوتین وانمود میکند به عنوان تیم اوکراین در مراسم افتتاحیه راه میرود. ما به او هشدار دادیم که پوتین گامها برای نزدیکتر کردن اوکراین و گرجستان به ناتو را بهعنوان اقدامی تحریکآمیز در نظر گرفته و این مساله احتمالا روسیه را به دست زدن به اقدام نظامی پیشگیرانه تحریک میکند. برخی از سیاستمداران روس حتی احتمال حمله پیشگیرانه علیه اهداف ناتو را پیشنهاد کردهاند تا ما را از جدیتشان و اینکه باید خواستههای مسکو را برآورده کنیم، مطمئن سازند. او تصریح کرد که دو کشور “همچنین مواضع همگرایانهای در مورد مسائل تجارت بینالمللی دارند.” پوتین خاطرنشان کرد: ما از حفظ یک سیستم تجاری چندجانبه باز، شفاف و بدون تبعیض بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی حمایت میکنیم. به گفته او، “قطعاً توسعه روابط تجاری مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.” پوتین گفت: فرصت زیادی وجود دارد، زیرا کشورهای ما منابع مالی، صنعتی، فناوری و انسانی قابل توجهی دارند که به ما امکان میدهد با موفقیت مسائل توسعه بلندمدت را حل کنیم. در پایان این میزگرد آقای دکتر خاتمی گفت: در حال حاضر قطعاً غرب متوجه شده که در این جریان باخته است.

خب این یعنی چی؟ در سال 2004 میلادی مجلس عوام خواهان ساخت یک سوپر کرییر یعنی یک ناو هواپیما بر با وزن بیش از 65000 تن بود زیرا تنها یک ابر ناو میتوان نیازی را که ارتش انگلستان مبنی بر ناوی با توان انجام 75 پرواز در روز تامین کند. مقامات کرملین نه تنها مشروعیت موقعیت آمریکا در اروپا را به چالش کشیدهاند، بلکه سوالاتی را در مورد پایگاههای آمریکا در ژاپن و نقش آن در منطقه آسیا و اقیانوسیه مطرح کردهاند. واشنگتن و مسکو در مورد نیروهای متعارف و هستهای و همچنین در حوزه سایبری و در دیگر جبههها صحبتهای زیادی با یکدیگر خواهند داشت. تا حد زیادی به لطف همبستگی مشترک کشورهایمان، پس از اجلاس سران گروه بیست در سال ۲۰۲۱ در رم تصمیمات آگاهانهای در مورد همکاری بینالمللی برای احیای رشد اقتصادی، تایید واکسنها و گواهیهای واکسن، بهینهسازی انتقال انرژی و کاهش خطرات دیجیتالیسازی گرفته شد. کرملین تا حد زیادی مطبوعات محلی و مستقل را ساکت کرده است. از سوی دیگر، کاخ کرملین با روسای جمهوری که از واکسنهای روسی استفاده کرده باشند، به جهت حمایت از تولیدات داخلی خود سطح دیگری از تعامل را برقرار کرده و امتیازات خاصی را در دیدار با آنان قائل میشود.