بازاریابی دیجیتال چیست؟

آموزش مخاطبان: فروش سازمانی محصولات معمولاً موضوعی فنی و تخصصی است و بنابراین وقتی به فروش محصولات فنی و تخصصی میپردازید (خصوصاً با فناوری جدید)، مشتریان به آشنایی با محصول ارائهشده نیاز دارند. فعالان بازاریابی با مدل سفر مشتری آشنایی دارند. توی این وب سایت یه مدل دسته بندی به نام مسیر یادگیری هست که یه بخش اصلی به نام marketing داره. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که در فرآیند بازاریابی B2B، هدفگیری مناسب هر یک از این افراد اهمیت پیدا میکند. مشکلات کسبوکار را سریعتر تشخیص داده و بهتر حل میکند. اینترنت به عنوان جایگزین کاتالوگ: به طور متوسط هر خریدار سازمانی، پیش از بازدید از وبسایت فروشنده ۱۲ جستجو در اینترنت انجام داده است و تقریباً قبل از نهایی کردن خرید تصمیم خود را گرفته است.

با محاسبه اینگیجمنت تبلیغات، پستها، استوریها و پروفایل میتوانید بفهمید که استراتژی درستی را پیش گرفتهاید یا خیر. اگر افراد نام برندی را تنها پیش از نام برند دیگری شنیده باشند، تصور میکنند که با برند بهتری سروکار دارند. دسته اول آدمهایی هستند که در حال حاضر در کسب و کاری فعال هستند و به هر دلیلی نیاز به یادگیری دیجیتال مارکتینگ دارند. در حال حاضر دسترسی به اطلاعات افزایش زیادی داشته است و این بدان معنی است که اطلاعات افراد در مورد یک برند به صورت یک قیف افزایش پیدا نمیکند.

در ادامه، یک کمپین بازاریابی ایمیلی اجرا میکنید و برای کسانی که کتاب را دانلودکردند، اطلاعات تکمیلی از کسبوکارتان را ارسالمیکنید و این فرآیند یکپارچه و هماهنگ، با تکنیکها و ابزارهای دیگر ادامه خواهدداشت تا زمانیکه آن کاربران، به مشتریان شما تبدیلشوند. تأثیر شبکههای اجتماعی بر فرآیند خرید: ۷۵ درصد از خریداران B2B و ۸۴ درصد از مدیران ارشد سازمانها از شبکههای اجتماعی برای تصمیمگیری در خرید استفاده میکنند. ساختن برندآگاهی: آگاهی از برند در فرآیند خرید افراد تأثیر زیادی دارد. اکنون جستجوی اینترنت جایگزین کاتالوگهای پرتعداد مسئولان خرید شده است.

نمونهی استفاده از این روش برای کسب اعتماد، شرکت بازاریابی دیجیتال HubSpot است، که اکنون به عنوان مرجع یادگیری دیجیتال مارکتینگ شناخته میشود. شرکتها باید در محیطهایی حضور پیدا کنند که مخاطبان در آنها حضور دارند و اکنون اینستاگرام چیزی بیش از ۲۵ میلیون کاربر ایرانی دارد. این بدان معنی است که تقریباً هر ایرانی شاغلی که تلفن همراه دارد، در این فضا فعالیت میکند. چرا که شرکتها نمیتوانند تغییرات در نحوه خرید مردم را نادیده بگیرند و به همین دلیل است که قدم به راه آموزش دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی مدرن گذاشتهاند. بیرون آوردن این چهره انسانی از کسب و کار خود با استفاده از ویژگی های استوری اینستاگرام، یکی از بهترین راه ها برای جلب اعتماد مشتریان است.

استفاده ی زیاد مردم از شبکه های اجتماعی امکان بازاریابی را برای مشاغل فراهم کرده است. تعیین استراتژی دیجیتال مارکتینگ موضوع مهمی است که شرح آن نیاز به صرف زمان جداگانه دارد. بنابراین استوری ها یک ویژگی مناسب در اینستاگرام هستند که می توانید از آن برای جذب مخاطب و افزایش تعامل در اینستاگرام استفاده کنید. بنابراین دیجیتال مارکتینگ استفاده از هر ابزار دیجیتال است، نه فقط گوگل و اینستاگرام!

در گذشته فقط شرکتهای بزرگ قادر بودند کالایشان را در معرض دید مشتریان قرار دهند. ممکن است هدف از تبلیغ، افزایش فروش باشد و شاید هم فقط افزایش ترافیک سایت یا افزایش فالورهای پیج اینستاگرام باشد. ایمیل مارکتینگ، شاخه دیگر دیجیتال مارکتینگ است که در آن محصولات و خدمات از طریق هزاران ایمیل به ایمیل جامعه هدف ارسال می شود. این موضوع باعث میشود، تعیین مخاطبان هدف اهمیت زیادی برای این کسبوکارها داشته باشد. مشاهدۀ نظرات سایر خوانندگان باعث میشود تا کاربران جدید به شما خیلی راحتتر اعتماد کنند. نمایش تخصص باعث میشود مشتریان به میزان بیشتری اعتماد کنند. توجه به اطلاعات جدول نشان میدهد که درصد هر کدام از این موارد از سال ۲۰۱۹ به ۲۰۲۰ افزایش یافته است، این یعنی توجه کسبوکارها در هر سال به ابزارهای بازاریابی دیجیتال افزایش یافته است و در ضمن میزان موفقیت استفاده از این ابزارها نیز رو به افزایش بوده است.

میزان تأثیرگذاری هر کدام از این بخشها، به صنعت، محصول و عوامل دیگری بستگی دارد. در سازمانهای کوچک تصمیم بر عهدهی مدیرعامل یا هیئت مدیره است و در سازمانهای بزرگ این تصمیم به مدیران سپرده میشود. افراد تأثیرگذار: افرادی هستند که بر تصمیم خرید و انتخاب نهایی تأثیر میگذارند. تصمیمگیرنده: کسی که نظر قطعی در مورد تصمیم را بر عهده دارد. این دارایی به سازمان کمک میکند از مخاطبانی که در اختیار دارد، برای معرفی محصولات خود استفاده کند. بر اساس گزارشها، نخست وزیر در توصیف مزایای ارز دیجیتال ملی توضیح داد که روپیه دیجیتال با ایجاد فرصتهای جدید، بار مدیریت چاپ و تدارکات پول نقد را کاهش میدهد و تحول و انقلابی در بخش فینتک ایجاد میکند.

از آنجا که بازاریابی دیجیتال گزینهها و استراتژیهای بسیاری را شامل میشود، میتوانید خلاقیت به خرج دهید و تاکتیکهای بازاریابی متفاوت (و متناسب با بودجهتان) را انتخاب کنید. از آنجایی که بسیاری از عملیات های بازاریابی بالا به شکل جدا از هم صورت می گیرند، باید فردی وجود داشته باشد تا این فعالیت های دیجیتالی را جمع و در غالب یک کمپین واحد درآورد و عملکرد هر کمپین را پیگیری کند. ویلاستتس میگوید که بر اساس شاخص حجم معاملات و تراکنشها، سرمایهگذاران خرد شیبا اینو را کنار گذاشته و به ارزهای دیجیتال دیگر روی آوردهاند و اکثریت قدرت خرید در بازار این توکن برعهده نهنگها است.

در این مدل افراد از وجود برند آگاه میشوند، به آن علاقه و تمایل پیدا میکنند و در نهایت خرید میکنند. مطابق این مدل تبلیغات انبوه برای کسبوکارهای B2B، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. این اقدامات لزوماً نیازی به بودجههای سنگین در قیاس با هزینههای تبلیغات بیلبورد و تبلیغات تلویزیونی ندارد. مثلاً اگر تبلیغات برنامهریزیشده میفروشید، مشتریان باید اطلاعات کافی در مورد این نوع از تبلیغات بهدست آورند.