برای صاحب اصلی حساب درنظرگرفته شده است

مشتریان و استفاده کنندگان اصلی بانکداری اختصاصی، افراد متخصص و همچنین خوش حساب بانکی هستند که به صورت فعال در فرآیند خلق ثروت مشغول فعالیت میباشند و به دنبال برقراری ارتباط بانکی با بانکداران با تجربه و مدیران حرفه ای سرمایهگذاری میباشند. از منظر میزان درآمد باید گفت این مقوله بستگی به میزان تخصص، تجربه و تعهد داشته و همچنین بسته به اینکه در حیطه خصوصی و یا دولتی فعالیت نمائید. و نیز برای ورود به عرصه فعالیت در حیطه شغلی حسابرسی باید تحصیلاتی در یک از علومی چون؛ حسابداری، حسابرسی، همه گرایش های رشته مدیریت. آن دسته از سهام دارانی که در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت کرده و از کد بورسی اوراق بهادار برخوردار هستند، می توانند در همه زیر مجموعه های بورس کالا به جز بازار مشتقه فعالیت نمایند. نباید این نکته را فراموش کرد که داشتن چنین رابطهای و حفظ آن به صورت بلندمدت نیازمند داشتن خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات است. وی در پایان گفت: اگر چه مجموع آنچه گفته شد نشانه هایی از آمادگی بازار برای جبران بخشی از اصلاح سه ماهه را نشان می دهد اما نباید فراموش کرد که سرمایه گذاران بسیاری مترصد رشد قیمت سهام هستند تا با جبران زیان وارده عطای بازار را به لقای آن ببخشند و بنابراین مقاومت های مهمی در پیش روی شاخص قرار خواهد داشت.

قرار است به حدود ۱۲ درصد از جمعیت کل سه میلیون نفری بازنشستگان تامین اجتماعی وام قرضالحسنه هفت میلیون تومانی بدهند. به عنوان مثال بهای یک آپارتمان ۵۰ متری ساخت سال ۹۸ در یافت آباد ۴۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده یا آپارتمان ۵۵ متری دیگری در همان منطقه با سال ساخت ۹۰ حدود ۴۳۰ میلیون تومان آگهی شده است. این همایش باتوجه به نقش مهم رؤسای موفق شعب در موفقیت و پیشبرد استراتژیها، اهداف عملیاتی بانکها و مؤسسات در نیل به اهداف نهایی سیاستگذار پولی و بانکی، همه ساله توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با هدف انتقال تجربیات و مهارتهای علمی رؤسای شعب و همچنین با هدف قدردانی و تکریم از مدیریت شعب بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان ارزشمندترین دارایی آنها برگزار میشود. این خدمات طیف وسیعی از پیچیدهترین مشاورههای مالی، حقوقی و مالیاتی تا خدمات مربوط به تسهیل فرآیندهای کاری و پولی مشتریان را در برمیگیرد. رعایت سایر ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات از جمله اخذ تضمینهای صد در صد معتبر الزامی است . و سه ستون سمت چپ مربوط به اطلاعات عرضه کنندگان یا فروشنگان سهام است. در رشته حسابداری، حسابداران به تهیه گزارش های مالی، جمع آوری و گروه بندی اطلاعات اقتصادی و مالی می پردازند.

کارشناسان بانکداری اختصاصی با داشتن اطلاعات کامل درباره خدمات قابل ارائه و نیازهای واقعی مشتریان بهترین خدمات متناسب با آن نیاز را ارائه میدهند. نکته قابل تامل در این خصوص آن است که این خدمات به صورت منحصر به فرد و منعطف به اینگونه مشتریان ارائه میشود و این به آن معنا است که برای حفظ مشتریان خاص نمیتوان به خدمات استاندارد، کلیشهای و رایج بسنده کرد و باید با انعطاف، خلاقیت و حساسیت خدمات مورد نیاز آنها را شناسایی کرد و به آن پاسخگو بود. همانطور که قبلا گفته شد بانکداری اختصاصی نتیجه همکاری میان بازار سرمایه و پول برای ارزشآفرینی بیشتر برای مشتریان خاص و ثروتمند است؛ اما خدمات قابل ارائه به مشتریان خاص و ثروتمند به همین جا ختم نمیشود. اما میزان دقیق سودآوری به دلایلی همچون غیر قابل پیش بینی بودن رشد و افت قیمت سهام شرکتها، تقریباً غیر قابل حدس است. برخی هزینه ها مانند هزینه تامین مالی (هزینه بهره) که ارتباطی به فروش شرکت ندارند، در محاسبه سود خالص لحاظ شده اند که این شاید یکی از نقاط ضعف این نسبت باشد. مانند بانک تجارت ضامن رسمی و معتبر و هم چنین ارائه سند ملک را میتوان جزء شروط اصلی برای اعطاء وام در نظر گرفت.

در بانکداری اختصاصی علاوه بر بهرهمندی از انواع مختلف خدمات بانکی، خدماتی متناسب نیازها و خواستههای مشتریان طراحی شده، به ایشان ارائه میشود و کارشناسان مربوطه در انجام کامل این خدمات نظارت کامل دارند که این امر بدون وجود یک رابطه طولانی مدت غیر ممکن است. از دید مردم بانکداری اختصاصی صرفا برای ارائه خدمات به افراد ثروتمندی است که از طریق دریافت ارث به ثروت رسیدهاند؛ در صورتی که مشتریان بانکداری اختصاصی از اقشار مختلف جامعه با شرایط بسیار گوناگون میباشند. با توجه به افزایش رقابت در ارائه خدمات بانکی و افزایش هزینههای بانکداری، بانکها هر روز به فکر پیدا کردن و ایجاد راههای جدیدی برای افزایش درآمد خود هستند. جلب اعتماد و حفظ اطمینان مشتریان از موضوعات مهم در بانکداری اختصاصی است؛ زیرا در صورت از دست دادن یکی از مشتریان ویژه، هزینههای به دست آوردن مشتریان جدید در بازارهای به شدت رقابتی، در حال افزایش است. در این زمینه خدمات مالی ویژهای همچون محصولات بانکی ساختار یافته و استاندارد یا خدمات شخصیسازی شده در قالب بانکداری اختصاصی به ایشان ارائه میگردد. تاکید بر واژه اختصاصی به معنی ارائه خدمات خاص و متناسب با نیازهای این گونه مشتریان است. بانکداری اختصاصی با برآورد میزان ریسکپذیری مشتریان خود اقدام به تشکیل سبدهای سرمایهگذاری میکنند.