به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان) – فرادرس – مجله

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پایان آبان ماه امسال 29 هزار و 593 نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده اند که این رقم نسبت به ماه قبل آن بیش از هشت هزار و 500 فقره کاهش داشته است. از مهم ترین اقداماتی که این روزها وجود دارند، همراه بانک ها یا سایر خدماتی هستند که می توانیم در چند ثانیه و بدون هر گونه معطلی در صف های طولانی انجام دهیم. بانک مرکزی بانک ناشر اسکناس و مسکوک، بانکدار دولت، خزانه دار ارزی کشور، ناظر بر معاملات طلا، بانکدار بانک ها، مسئول نظارت بر عملیات بانک ها و حافظ سلامت سیستم بانکی کشور است. شاپرک ناظر و کنترل کننده کلیه تراکنش های حاصل از ابزارهای پرداخت است و عملیات فنی و اجرایی تسویه ها را نیز کنترل میکند. نکتهای که در این گزارش وجود دارد این است که حتی اگر وامهای گذشته را تسویه کرده باشید، همچنان تاخیر در پرداخت اقساط جاری به عنوان نمره منفی درسامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته میشود. قراردادی است که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام میشود. در این مورد باید بگوییم که این اعتبارات دارای 1 % کارمز سالیانه می باشند.

به گفته وی احتمالا شاید در ماه جاری (دی ماه) این تسهیلات به بازنشستگان پرداخت نشود اما هنوز نمیتوان در این مورد اطمینان داشت. بانک کشاورزی به منظور استفاده بهینه از منابع مالی خود و کاهش هزینه مشتریان، در قالب طرح «باران 1» به افراد واجد شرایط تسهیلات 100 میلیون تومانی اعطا میکند. کمااینکه همچنان بحث شناسایی سودهای کوتاهمدت نیز مطرح بوده و شرایط بازار بهگونهای است که سرمایهگذاران ترجیح میدهند با کسب حداقل سود از بورس خارج شوند. مدت امتیاز 75 سال در نظر گرفته شده و این بانک نیز از پرداخت مالیات معاف بود. به گزارش ایرنا، وحید یامینپور روز چهارشنبه در نشست هماندیشی با مسئولان سازمانهای مردمنهاد و جوانان استان یزد افزود: در این مدت بر حسب ضرورت و طبق مقررات، تسهیلات اشتغال به جوانان پرداخت شده است . بانک صادرات ایران طی ٩ ماه اول سال جاری، ١٢ هزار و ٣٥١ فقره وام ودیعه مسکن به ارزش بالغ بر ٣ هزار و ٧٤٤ میلیارد ریال پرداخت کرد. در حالی که قرار بود در آبان ماه آخرین مرحله از تسهیلات به زلزله زدگان سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد با پرداخت وامهای 50میلیون تومانی اجرایی شود و ساخت واحدهای مسکونی در این شهر تا 15آذرماه به پایان برسد، هنوز بسیاری از زلزلهزدگان سیسخت موفق به دریافت این وامهای بانکی نشدهاند.

وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی سهم صنعت، ۱۶۵ واحد به ارزش حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سهم کشاورزی ۴۸۵ واحد به ارزش حدود ۱۸۳۰ میلیارد ریال است. اخبار شرکتها؛ به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور حمایت از مستاجران در دوران شیوع کرونا و از آغاز طرح ویژه پرداخت وام ودیعه مسکن از ابتدای شهریورماه ١٣٩٩ تاکنون ٢٧ هزار و ٤٤٤ فقره وام ودیعه مسکن معادل شش هزار و ٥٨٨ میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت کرده است. به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور حمایت از مستاجران در دوران شیوع کرونا و از آغاز طرح ویژه پرداخت وام ودیعه مسکن از ابتدای شهریورماه ١٣٩٩ تاکنون ٢٧ هزار و ٤٤٤ فقره وام ودیعه مسکن معادل شش هزار و ٥٨٨ میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت کرده است. وی اضافه کرد: سود تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار برای بانکها در نهضت ملی مسکن مشخص کرده است ۱۸ درصد و اقساط این تسهیلات ۲۰ ساله است که اقساط آن به صورت پلکانی خواهد بود، فردی که امروز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکند طی ۲۰ سال آینده حدود یک و نیم میلیارد تومان پرداخت میکند که پرداخت آن به صورت پلکانی خواهد بود.

در حالیکه بانک مرکزی به تازگی در نامهای به بانکها نسبت به بررسی و اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرده و خواستار تسریع در این امر شد، برخی بانکها بهانه جدیدی برای نپرداختن این وام پیدا کردهاند و زوجهایی که ازدواج دوم آنهاست را به این بهانه که ازدواج اولیها در اولویت پرداخت هستند، معطل میکنند. زمانی که به پنل کاربری خود در سامانه ی سیتا وارد شدید با صفحه ای مطابق ( تصویر شماره 4 ) مواجه خواهید شد که توضیحات آن به شرح زیر میباشد . این موضوع با توضیحات بانک مرکزی مواجه شد. امتداد – با پرداخت بدون وقفه تسهیلات ازدواج در بانک ملی ایران، تعداد افراد متقاضی این وام در بانک روند کاهشی به خود گرفته است. با پرداخت بدون وقفه تسهیلات ازدواج در بانک ملی ایران، تعداد افراد متقاضی این وام در بانک روند کاهشی به خود گرفته است. بانکهای مرکزی: که معمولاً تحت مالکیت دولت است و با مسئولیتها قانونی مشابه مدیریت میشود؛ نظیر پشتیبانی از بانکهای تجاری یا مدیریت نرخ سود نقدی بهطور کلی آنها که نقدینگی را برای سیستم بانکداری فراهم میکنند و به عنوان وامدهنده در آخرین وهله در شرایط بحران عمل میکند.