توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت

آل ثانی پنجشنبه گذشته چند روز پیش از سفر امیر قطر به واشنگتن و درست زمانی که گفتوگوهای احیای برجام وارد مرحلهای حساس شد، از تهران دیدن کرده بود. در حالی که اگر حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده بود، ایران بدون هیچ محدودیتی میتوانست مثل بسیاری از دیگر کشورها میزان غنی سازیاش را بنا به نیاز و توان خود انجام دهد اما متاسفانه بر اساس برجام غنی سازی ایران دچار محدودیتهای متعدد شده است. وی با بیان اینکه خدا به آنچه که انجام می دهید کاملاً آگاه است، افزود: در بین مفاهیم اخلاقی اسلام هیچ مفهومی جامع تر از مفهوم تقوا نیست. ایجاد یک کارتل (توافق افقی) بوده و نمی تواند هیچ گونه نفعی برای جامعه به ارمغان آورد. با توجه به این تاریخ میتوان مهمترین معضلات و چالشهای پیش روی دولت- ملتسازی به صورت مختصر و فهرست وار بیان نمود: تجاوز و دخالت های بیگانگان (انگلستان، شوروی و آمریکا)؛ وجود اقوام و قبایل گوناگون؛ عدم شکلگیری هویت ملی؛ استبداد و خودکامگی داخلی؛ عدم شکلگیری فرهنگ سیاسی مشترک؛ ناسیونالیسم قومی به جای ناسیونالیسم ملی؛ گرایشهای نخبه گرایانه حکام؛ عدم توافق بر سر منافع ملی؛ تفکرات سنتی و عقب مانده. علل و عوامل موثر در ناکامی دولت ملت در عراق از دوران جدایی از عثمانی تا سقوط صدام حسین را نیز میتوان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود که مهمترین آن ها عبارتند از: وجود اقوام و قبایل گوناگون؛ اقلیت های مذهبی؛ نظامی گری؛ استعمار و امپریالیسم؛ دخالت های خارجی؛ عدم توافق بر سر منافع ملی؛ تفکرات سنتی و عقب مانده.

مهمترین آنها عبارتند از: انقلاب 1914 علیه سلطه انگلیس؛ انقلاب استقلال طلبانه 1920 به رهبری میرزا محمدتقی شیرازی؛ قیام 1941 که به رهبری آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و محمد حسین کاشف الغطا در اعتراض به اشغال عراق توسط انگلیس بود؛ جنبش جماعت العلما در سال1958 که در مبارزه علیه ظهور و نفوذ کمونیسم به رهبری علمای مذهبی بویژه شیعیان شکل گرفت؛ و شکلگیری احزاب و گروه های اسلامی از جمله حزب الدعوه به منظور برقراری حکومت اسلامی. در همین تامین اجتماعی که یکی از دوستان قضایی شما بود رفت آنجا و بسیاری از مفاسد و مفاسد نفت هم از همان تامین اجتماعی شروع شد اکنون 3،8 میلیارد پول مردم معلوم نیست کجاست. مهمترین مبانی سیاست خارجی آمریکا برگرفته از استراتژی کلانی می باشد که بر کشور آمریکا و حکومت آن حاکم می باشد. در مجموع در سیاست خارجی آمریکا و مکاتب حاکم بر آن میتوان گفت؛ گاهی دوران ویلسونیسم یعنی آمریکایی کردن جهان و جهانی کردن ارزشهای آمریکایی (از طریق، زر، زور، تزویر، منطق و جاذبههای عقلانی) محور اصلی بوده است؛ و در برخی دورهها، جکسونیسم یعنی «منافع محوری» عاری از «اخلاق»، محور اصلی بوده است؛ و زمانی نیز ویلسونیسم به عنوان شعار و سلاح پشتیبانی، استفاده میشده است.

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به عنوان پلی بین دریای مدیترانه و اقیانوس هند و شاهراه ارتباطی جهان که سه قاره آفریقا، اروپا و آسیا را به هم متصل میکند. با نگاهی گذرا به تشکیل کشورهای خاورمیانه و پراکندگی و قومیتهای مختلف این مناطق مشخص می گردد که اساس آنها بر پایه استعمار سیاسی، چپاول نفت و گاز، چپاول آثار باستانی و تسلط بر مناطق استراتژیک بنا نهاده شده است. عراق که با مرکزیت بغداد در حدود 4 قرن مرکزیت جهان اسلام را با خلافت اسلامی داشت و با حمله مغول در نیمه قرن هفتم سقوط کرده بود، با شکل گیری خلافت عثمانیان، ضمیمه امپراطوری عثمانی شد. ملک غازی در سال 1938 در یک حادثه اتومبیل در بغداد درگذشت و پسر 4 ساله اش به نام فیصل دوم به پادشاهی رسید. ترامپ افزود: «رسانهها و شرکتهای فناوری بزرگ نمیخواهند که درباره هانتر (پسر بایدن) و تقلب در این انتخابات صحبت کنند. اسکای نیوز گزارش داد: هرچه باشد ملکه انگلیس یک خانم است که تمایل ندارد اطلاعات درباره سلامتیاش فاش شود. اعلام دیرهنگام بستری شدن ملکه بریتانیا به گمانهزنیها درباره وضعیت سلامت او در این کشور دامن زده است.

بعد از درگذشت ملک فیصل اول، فرزندش به نام غازی اول در 1933 به پادشاهی رسید. برای تبیین سیاست خارجی آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر قبل از هرچیز می بایست به دکترین جورج بوش اشاره کرد که در فاصله سالهای 2000 تا 2008 ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشت و حملات و جنگ های پرهزینه ای به افغانستان و سپس عراق در توجیه مبارزه با تروریسم انجام داد. لذا مطابق با تئوری مید، مبانی سیاست خارجی دولت جورج دبلیو. در برخی از دکترینها؛ به ویژه دکترینهای ریگان، بوش و جورج دبلیو بوش، تلفیقی واقعی از مکتب ویلسونیسم و جکسونیسم در سیاست خارجی پدید آمد. امروزه در صحنه بینالمللی نظام تکقطبی حاکمیت دارد». اما آنچه امروزه تحت نام کشور عراق معرفی میشود در آغاز دهه سوم قرن بیستم، استقلال خود را از عثمانی به دست آورد و در همان سال یعنی سال 1920 تحت قیمومیت انگلیس رفت تا اینکه 12 سال بعد در سال 1932 از قیمومیت انگلیس خارج شد، عراق رسماً استقلال خویش را به دست آورد و کشور مستقل عراق تشکیل شد. امروزه درگیری ها، جنگ های داخلی و قومی و مذهبی در این مناطق از اثرات همین مرزبندی های غیرواقعی می باشد (پی یردرنینک، همان، 421). در مجموع کلیه کشورهای خاورمیانه از نظر دولت- ملتسازی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند (هینبوش و احتشامی، 1382، 34-34). ولی از جمله نمونه های حساس و بیشتر مورد توجه میتوان به نمونه مهم فلسطین در طی دوره پس از 1991 (کنفرانس مادرید)، که روند صلح در راستای ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل جهت یافته ولی هنوز کامل نگردیده است و نیز اسرائیل و یا مسئله عراق اشاره نمود که به نظر توجهات بیشتری را در سطح بینالملل به خود مشغول داشته اند.