خانه صنعت،معدن و تجارت ایران: تاریخچه

ترامپ را از این نظر میتوان بنیانگذار سبکی جدید در ارتباط بین سیاستمداران بلندپایه و مردم دانست که در سالهای اخیر رونق بسیار بیشتری هم پیدا کرد. من فروپاشی امریکا را پیش بینی نمیکنم، اما به گمان ام ما در حال رفتن به سوی مسیری تقریبا غیر قابل کنترل هستیم. در کابینهای که در آن، وزرا با یکدیگر روابط خوبی ندارند و همدیگر را نفی میکنند و قبول ندارند، مسلم است که نمیتوان کاری از پیش برد.

با این حال محمدباقر قالیباف، در پاسخ به انتقادات و مخالفتهای برخی از نمایندگان مجلس، خطیب را فردی مورد تایید علی خامنهای برشمرد. در نهایت کابینه جدید میباید مورد تایید رئیس کشور قرار گیرد.

رئیس جمهور سر میز نشست. روابط بین رئیس جمهور و دادستان کل وی بدون شک روابط مهمی در کابینه ترامپ بود. قائم مقام معاون اول رئیس جمهور در بنیاد نخبگان در دولت نهم، عضو کمیسیون مشورتی نخبگان و استعدادهای درخشان شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی دانشکده علوم پایه، ریاست و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بوعلی سینا همدان، دبیر و نایب رئیس انجمن شیمی ایران (به صورت انتخابی به مدت چهارده سال که اکنون ادامه دارد) از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی در مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور است.

همکاری با دولت و دستگاه های اجرایی و قانونگذاری ذیربط در تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی های ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ) توسعه صنعتی و معدنی و تجاری برحسب مزیت های تولید و فناوری در نقاط مختلف ایران . به گفته وی، شیوهای که تاکنون در این خصوص جاری شده، شیوهای عجولانه در مدت زمان کوتاه پس از انتخابات، بدون فرآیند مشخص بوده و براساس رایزنیها و گمانهزنیها صورت پذیرفته است.

در بخشی از این مصاحبه خبرنگار از رئیسجمهور آمریکا سوال کرد: «آیا شما برنامه دارید که برای دور دوم انتخابات (ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴) شرکت کنید؟ یک نظرسنجی در آوریل ۲۰۱۱، زمانی که او هنوز در حال سنجش شرکت در انتخابات بود، او را با ۹ درصد پیشتازی نشان داد. فکر می کنم که این شخص برای وزارت خارجه مناسب نیست چون نه از حقوق بین الملل و نه از روابط بین الملل و نه از سیاست بین الملل آگاهی دارند صرفا یک به عنوان یک کلان خانوادگی در اجلاس های سیاسی شرکت مثل اجلاس روم شرکت می نمودند و از نماینده های محترم پارلمان می خواهم که حد اقل با رد صلاحیت این شخص ثابت کنند که به وظایف پارلمانی خود به دور از دغدغه های قومی و زبانی و رشوه گیری عمل نموده اند.

باید دید که آیا او واقعا میتواند به “جنگهای همیشگی” پایان دهد یا خیر، اما دست کم در دوره بایدن استفاده از پهپادهایی که مسئول کشتار تعداد غیر معقولی از غیر نظامیان بودند کاهش یافته اند و اگر کاخ سفید در برابر فرایند تصویب لایحه دفاعی بی سابقه توسط کنگره عقب نشینی نمیکرد ممکن بود بتوان تصور کرد که دولت بایدن مایل است روند نظامی گری دو دهه گذشته را معکوس کند.

اگر داکتر اسپنتا را اخوانی ها و عوامل استخبارات پاکستان در پارلمان نمی خواهد برایش رای اعتماد دهد و حضور او را به عنواه وزیر خارجه تحمل کند، گزینه بعد از او در دورن وزارت خارجه موجود بود. اینجا آنها در جبعه جواهرات لوئیس ویتون او به ارزش ۱۰ هزار دلار (۳۵ میلیون تومان) دیده میشوند. پس از این مرحله، در مذاکرات غیررسمی که ممکن است بهصورت علنی یا پشت پرده با مشارکت تهران و اعضای اروپایی برجام انجام شود مطالبات ایران را ارزیابی و همزمان این کشور را قانع کند که دولت بایدن نمیتواند شتابزده به این توافق بازگردد.

نایبرئیس اتاق ایران درخصوص سرمایه اجتماعی عنوان کرد: این موضوع به دلیل شرایط حساسی که در آن قرار داریم، یکی از ضروریترین ابزارهای دولت دوازدهم است. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان اینکه شاخصهای فردی بر 5 قطعه دیگر این پازل سایه افکنده است، گفت: مسلما اینکه وزیر باید تعامل، تحصیلات،تخصص و…

پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت. در ایران مواردی را شاهد بودهایم که حتی خود وزیر هم به قانون پایبند نبوده است. همچنین وقتی از وی سوال شد که در دولت دوازدهم باقی خواهد ماند یا خیر، پاسخ منفی دادند و گفتند بعد از تکمیل طرح تحول سلامت سمت را به وزیر بعدی واگذار خواهد نمود.

مری ترامپ توضیح داد: ایوانکا میداند که یا باید در جناح درست قرار بگیرد و یا متحد پدرش باقی بماند و ببیند چه اتفاقی رخ میدهد. اگر دولت در شروع کار و با انتخاب اعضای کابینهاش نتواند حس همکاری این سرمایهها را تقویت کند، چهارسال بسیار پرچالش را پیشرو خواهد داشت.

  • بیمه آرمان
  • برچسب ها
  • گواهی بیمه نامه
  • بیمهنامه مسافرتی بینالمللی
  • پیشخوان روزنامه ها
  • خدمات ویزا و مهاجرت

اگر قطعات این پازل درست در کنار هم چیده نشود، تصمیم درست درخصوص انتخاب وزرا، اتخاذ نخواهد شد. قواعد حکمرانی خوب، یکی دیگر از قطعات پازل انتخاب وزرا است. قواعد حکمرانی خوب چیست؟

وزیری که معتقد نباشد اطلاعات وزارتخانه باید بهروز در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد، طبیعتا نمیتواند در چارچوب حکمرانی خوب، مهره مناسبی برای دولت باشد. چنانچه این اجزا درست در کنار هم قرار بگیرد، میتوانیم مسیر انتخاب کابینه را تا اندازهای اصلاح کنیم. سیاست خارجی دولت باراک اوباما در سوریه به زعم بسیاری شکست خورده بود؛ بنابراین اولویت اصلی دولت بایدن این است که این تصویر منفی را اصلاح کند.

در بعد اقتصاد، بخشخصوصی، اتاقها و تشکلها باید بتوانند در تضارب آرا با وزارتخانهها احساس دخالت در تصمیمگیری برای سرنوشت خود داشته باشند. همچنین تمام افراد باید دارای حقوق مساوی باشند. روش دیگری که وجود دارد معرفی توسط یکی از افراد در حال فعالیت در این سازمان است.

البته در عمل هم همین بود. برای تعیین وقت سفارت اسپانیا هم کافی است از کارشناسان با تجربه نیلگام مشاوره بگیرید. آقای مشیر الدوله رییس الوزرا و تا تعیین وزارت جنگ کارهای جنگ به عهده ایشان است.

گزارش سولیوان اولین گزارشی نبود که در وزارت خارجه آمریکا تهیه شده و نسبت به چشمانداز سیاسی ایران و وقوع یک انقلاب هشدار میداد اما ظاهرا اولین گزارشی بود که رئیسجمهور آمریکا را نسبت به حفظ محمدرضا پهلوی در قدرت نگران میکرد. ایران با متوسط سنی 62 سال در کابینه به همراه هند و چین در انتهای جدول متوسط سنی کابینه دنیا قرار گرفته است. ایران جزو معدود کشورهای اسلامی است که در این باره کارنامه خوبی ندارد.