مهمترین عناوین جدیدترین اخبار کنکور سال 98 و 99

امام شروع کردند صحبت و تمجید از مبارزه با منافقین و چهرهشان خیلی برافروخته بود. جدای از اینها، گزارشها و نامههای مکتوبی هم که بیت آقای منتظری را هدف گرفته بود و تاثیر تدریجیاش را حس میکرد نباید نادیده گرفت. وقتی بعد از سال 64 در جریان خط3 که اینها بودند انشعاب رخ داد، جریان حاکم بر بیت آقای منتظری به همین دوستانشان یعنی شیخ حسن ابراهیمی و آقای قاضی عسگر هم رحم نکردند. آنها از نظر سیاسی با شخص آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه هم به شدت بد بودند. یا چون علیه دکتر هادی بود تحلیل دستگاه امنیتی این شد که کار آنها است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشدی برابر ۱۹.۴ درصد دارد.

اول جلسه گزارش مختصری از عملکرد دادستانی و جلسه اخیر با آقای منتظری خدمت امام ارائه شد و البته محتوای صحبتهای آقای منتظری را رقیقتر بیان کردند. سرمایه صندوق توسعه برابر ۱۰ هزار میلیارد تومان است رئیس سازمان بورس گفت: ما دو صندوق در بازار داریم که می شود تثبیت و توسعه که در صندوق توسعه کارمزدها قرار می گیرد که اکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان در آن سرمایه وجود دارد که پیش بینی می شود تا سال آینده پنج یا ۶ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه خواهد شد. در صورتی که کارگر اقدام به ترک کار کند، کارفرما حق شکایت از کارگر را دارد؟

ده برابر یه کارگر حقوق میگیرن معلومه که درکی از حقوق دو تومنی ندارن.. از سمت شمال، خیابان مطهری، از سمت جنوب، خیابان شوش، از سمت غرب، خیابان کارگر به سمت خیابان انقلاب و از سمت شرق نیز خیابان شریعتی به سمت میدان هفت تیر و خیابان انقلاب است. و شروع به سخنانی در حمایت از منافقین میکند، در میانه مباحث هم اجازه توضیح به کسی نمیدهد و میگوید شما میروید در کوچه و خیابان این مردم حزباللهی که مثلا در مغازهشان عکس امام دارند یا ریش دارند را میکشید و ترور میکنید و این را میاندازید گردن منافقین که در نظر مردم منفور شوند و محملی بشود برای مشروعیت اعدام اینها.

بچههایی که جنایتهای منافقین و عملیات مهندسی و اینها را دیده بودند تعجب کردند که یک کسی در قد و قواره آقای منتظری چنین تصوری دارد که ما به عنوان نیروهای حزباللهی میرویم مردم را میکشیم که توجیه اعدام منافقین باشد.

استاندار کرمان به مسئله فرونشست زمین در یکی از روستاهای منوجان در جریان سیل و خطر آن در کل استان اشاره داشت و گفت: مطالعات زمین شناسی در این رابطه انجام خواهد شد، اما برای رفع مسئله نیاز به دستور ملی دارد و در حد و اختیارات استان نیست. در واقع تغییرات قیمتی برخی از کالاها بیش از سایرین روی شاخص تورم تاثیر دارد. چون او هم روی آقای منتظری خیلی تاثیر داشت. آقای منتظری هم صریحا به برخی مسئولین گفته بود و بعدا به امام هم نوشت که سیدمهدی از فرمانده سپاه و وزیر اطلاعات باکفایتتر است. قرار بود 500 گردان رزمی ایجاد کنند که باز هم آقای منتظری مخالف بود.

حتی گاهی این خانوادهها را نزد همسر آقای منتظری هم میبردند و او را هم به نحوی تحریک میکردند. من این را کمی توضیح بدهم. یعنی، پیش از شروع مقاله نویسی عنوان مقاله، چکیده مقاله و کلمات کلیدی را در ذهن خود آماده کنید.

تاریخ پایان پیش بینی را انتخاب کنید. طراحی عجیبی میکردند، از اینکه به افراد این جریان ملاقات ندهند، راهشان ندهند، ملاقاتهایشان را محدود کنند، علیه اینها گزارش بدهند و نقاط ضعفشان را پررنگ منعکس کنند. ملاقات درست به او نمیدادند که بیاید و گزارش بدهد، از آن طرف اخبار منفی جنگ را پیش آقای منتظری پررنگ میکردند و برخی فرماندهان و رزمندگان منتقد و مخالف فرماندهی را پیش آقای منتظری میبردند و گزارشهایی منفی متعدد میدادند. توجه کنید که این ذهنیت سال 62 آقای منتظری است که معتقد بود نظام مردم را میکشد و گردن منافقین میاندازد!

اگر دادهها خیلی زیادی هستند، میتوانید از آن مطالب مکمل استفاده کنید. خب آن دوستان ما از این رفتار آقای منتظری متعجب شده بودند. فرمول هر کشور برای تعیین حداقل دستمزد با کشورهای دیگر متفاوت است با این حال بسیاری از کشورها از موفقیت بریتانیا در این زمینه الگو گرفتهاند.

و – تمامی موسسات، شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرایی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای تابعه وزارت نفت ، و شرکتهای تابعه سایر وزارت خانه ها، بانک ها، بیمه های صدا و سیما و سایر شرکتهای که به نحوی دارای قوانین ومقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (۷۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خودرا در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند.

یادآور میشود مجلس امسال دولت را موظف کرد لایحه بودجه سال 1400 را بر مبنای اصلاح نظام بودجهریزی تدوین کند. عیدی سایر کارکنان دارای بیش از یک سال سابقه که قطعاً حقوق پایه آنها بیش از «حداقل حقوق مصوب» است، نیز طبق فرمول یاد شده خواهد بود، با این تفاوت که حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، مبنای محاسبه عیدی آنها خواهد بود. تجربه شخصي نگارنده در درمان اين است كه مجموعه عوامل و افـرادمرتبط با كودك و شدت و ضعف و نحوه ارتباط آنها با وي و اثرات رفتارشان بـر روي او بايد بهدقت بررسي شوند و در درمان مدنظر قرار گيرند.

همچنین در این متن چندین کتاب برای آشنایی با نشر و ویرایش و ارتباط این دو معرفیشده است. آقای گبراسیوس گفت: ” این اپیدمی را می توان متوقف کرد، اما تنها با یک رویکرد جمعی، هماهنگ و جامع که تمام تشکیلات دولتی را درگیر میکند. آقای گیلانی خواستند فضا را تعدیل کنند، امام فرمودند آقای گیلانی صبر کنید و حرفشان درباره منافقین را ادامه دادند. مشخصات مخاطبین و متغیرهای دیگر را در سند ورد خود به مکانهای مورد نظر بکشید و رها کنید. عباس مسعودی در دومین صفحه از شماره اول این نشریه که در فروردین ماه ۱۳۲۷ به چاپ رسید نبود ماهنامه خوب در ایران و توجه مردم به روزنامه اطلاعات را دلیل نشر این ماهنامه می داند ، همچنین از مصمم بودن خود می گوید که این مجله با موضوعاتی درباره علم ، فرهنگ ، ادب و تاریخ به چاپ برسد و برای آن که با شایستگی هرچه بیشتر انجام بگیرد آن را به عهده علی جلالی واگذار نموده است .

بعد هم به همه میگویند بروید کارتان را ادامه بدهید و تا من زندهام ریشه این مساله را بکَنید. و ادامه میدهد. دفعه سوم هم همین اتفاق میافتد و امام عتاب میکند به ایشان که شما آقای گیلانی شما نمیفهمید و متوجه نیستید.