نگاهی به وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک کشاورزی

۲- حمایتهای دستوری از سهامهای خاص -علیالخصوص سهامهای شاخص ساز- تنها منجر به تعویق فرآیند اصلاح قیمتهای نسبی سهامها میشود و به زیان کل بازار خواهد بود. این خلاف سیاستگذاری در جهت منافع عمومی است و قطعاً منجر به فساد شدید شده و در راستای کمک به خروج سریعتر سرمایهگذاران کلان از سهامهای غیر ارزنده و در نهایت سقوط شدیدتر آن سهامها و کل بازار میشود. مثلاً اگر در شرایطی که بازار حدس میزند قیمت تعادلی کمتر از قیمتهای موجود است با اجبار شرکتهای حقوقی و یا با اعطای تسهیلات برای خرید سهام سعی در حفظ بازار داشته باشیم، این سیاست تنها مسیر خروج سفتهبازان از بازار را هموار کرده و ناترازیهای بورس به سرعت به سایر بازارها علیالخصوص بازار ارز منتقل میشود. اخیرا با توافقی که بین (( بانک کشاورزی )) و (( وزارت جهاد کشاورزی )) صورت گرفته است ، مقرر شده که یک کارت اعتباری تا سقف 20 میلیون تومان تحت عنوان (( کشاورز کارت )) ، و صرفا به منظور خرید کود و سموم شیمیایی ، در اختیار کشاورزان قرار گیرد. ۱- ابعاد بورس ما در حال حاضر بسیار بزرگتر از آن است که در صورتی که قیمت تعادلی سهام شرکتها از قیمت فعلی آنها کمتر باشد بتوان با حمایتهای دستوری و مقطعی برخی بازیگران حقوقی از افت بیشتر آن جلوگیری کرد.

از دیگر سو اقدامات درست برای محدود کردن تراکنشهای بانکی (در قالب برنامههای مبارزه با پولشویی و فراتر از آن) هم جلوی بسیاری از اقدامات سفته بازانه در سایر بازارها خصوصاً بازار ارز را گرفت و بخش عمدهای از تقاضای سفته بازانه ناشی از دو عامل بالا را به بازار بورس منتقل کرد. این سقوط تاریخی در حالی است که شخص رئیسجمهور، چه در دوره تبلیغات انتخابات و چه پس از رسیدن به پاستور، همواره از حمایت از این بازار سخت میگفت؛ اما حالا نتیجه، صدای نزدیکان دولت را هم درآورده است. در بازه ۱۰ ساله هم رشد شاخص کل ۸۷۰۰ درصد بوده است که نشان از یک بازدهی بالا در این بازار دارد. رشد حجم نقدینگی که در این مقطع عمدتاً از ناحیه کسری بودجه ایجاد شده بود همیشه موتور بازارهای دارایی در اقتصاد ایران بوده و هست. ۲- کاهش محدودیتها بر رشد صندوقهای سبدگردان (و نه درآمد ثابت) و در مقابل منوط شدن هر گونه رشد صندوقهای درآمد ثابت به خرید اوراق قرضهی دولتی.

این امر قطعاً بیشترین کمک را نیز به رشد پایدار و بلندمدت بازار سهام میکند و هر گونه اخلال در این فرآیند اصلاح قیمتهای نسبی شرکتهای بورسی، تنها به رشد بلند مدت بازار سهام آسیب وارد میکند. حتی رشد دلاری این بازار در ۱۰ سال اخیر ۲۱۵ درصد بوده در حالی که در همین دوره (تا ۱۲ شهریور ۹۹) رشد دلاری بازارهای جایگزین مثل مسکن منفی ۱۱ درصد و بازار طلای جهانی با همه فراز و نشیب آن تنها مثبت ۵۵ درصد بوده است! و نیز عدم واکنش به موقع ارکان تنظیمگر بازار سبب شد تا با تشدید ۳ عامل بالا بزرگترین دور خودفزاینده مثبت در دهههای اخیر اقتصاد ایران برای بیش از ۸ ماه در سالهای ۹۸ و ۹۹ در بورس تهران شکل بگیرد. پیامدهای مقررات دور از دسترس هستند. 3. اذنیبودن قرارداد: در قراردادهای مشارکتی، سرمایهای که از طرف بانک در اختیار متقاضی تسهیلات قرار داده میشود، به ملکیت او درنمیآید.

موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری شمسی متوقف گردید. سپس این روزنامه به تنویر افکار عمومی پرداخته و با چند دلیل متقن تلاش می کند قضیۀ بانک ملی را از شرکت عمومی جدا کند (برای اطلاع از دلایل مقاله ن.ک: روزنامۀ ندای وطن، ش82، صص1-2). سپرده گذاري در قالب وجوه اداره شده در اين نوع سپرده گذاري ها شما اعضاي محترم سازمان نظام پزشكي به عنوان تصميم گيرنده نهايي با متمركز نمودن حساب هاي بانكي خود در صندوق وام قادر خواهيد بود براي خود و عزيزان خود اين امكان را فراهم نماييد تا از طريق سپرده گذاري در صندوق وام ، تسهيلاتي تحت عنوان وجوه اداره شده متناسب با شرايط و ضوابط دريافت نمايید . آن ها معمولاً خود را به فرآیند های جاری مرورگر تزریق کرده و از این طریق کنترل کامل کار را به دست میآورند.